Różnica wieku w zespole. Czy powoduje konflikty ?

Różnica wieku w zespole. Czy powoduje konflikty ?

Konflikty w miejscu pracy są nieuniknione. Następują one na skutek różnic charakterów, czynników środowiskowych, ale też bardzo często z powodu różnic wiekowych pomiędzy współpracownikami. Konflikt międzypokoleniowy najczęściej jest spowodowany złym zarządzaniem menadżerskim zespołu.

Młode pokolenie powoli zaczyna definiować się jako zorientowane na cele, uparte i konsekwentne. W związku z tym wielu starsi pracownicy często wypadają przy nim jako niechętni do zmian, zasiedziali w miejscu i spowalniający pracę. Jest to jednak oczywiście tylko uogólnienie i pozory. W niektórych przypadkach mnożenie mitów odnośnie starszych pracowników, przybiera postać dyskryminacji. Jednak jak w każdym konflikcie najlepiej skupić się na korzyściach płynących z danej sytuacji, aniżeli na jej ujemnych aspektach.

Wiek to przeszkoda?

Osoby starsze są często postrzegane jako mniej elastyczne, mniej energiczne i niechętnie nastawione do innowacji. Dochodzi do tego jeszcze zdolność adaptacji, która w pewnym wieku zaczyna być utrudniona. Te opinie są krzywdzące i generują niechęć do zatrudniania osób z wcześniejszego pokolenia. Badania wskazują, że osoby starsze stażem wykazują mniejsza skłonność do absencji i mniej chorują. Dzieje się tak, ponieważ ostrożniej podchodzą do zdrowia (rzadziej imprezują, mniej wyjeżdżają). Starsze osoby są rzetelniejsze i bardziej solidne. Poza tym posiadają ogromne doświadczenie, które nie jest tylko pustą wiedzą teoretyczną. Starsi pracownicy są szczególnie doceniani w specjalistycznych sektorach rynku, tam gdzie doświadczenie przeważa nad chęcią i zapałem do nauki.

Skąd bierze się konflikt?

Konflikt najczęściej bierze się z tego, że starsi pracownicy w związku z doświadczeniem mają nierzadko przeświadczenie o swojej przewadze nad młodszymi, często dyskredytują ich decyzje i nie podporządkowują się opinii zespołu. Ponadto wprawieni członkowie zespołu nieraz ze swoim doświadczaniem wiążą pewne lekceważenie względem młodszych pracowników, a zwłaszcza przełożonych. Młodzi natomiast bardzo często chcą udowodnić swoja pozycje i kompetencje, nierzadko będąc w tym aż nazbyt agresywnymi.

Do wszystkiego dochodzi wewnętrzny podział zakłócający współpracę grupy. Konflikty na tym tle należy rozwiązywać na bieżąco lub najlepiej nie dopuszczać do nich wcale. Takie konflikty poważnie rzutują na rozwój i efektywność projektów powierzanych takiemu zespołowi. Wszyscy wiemy jak trudno stworzyć coś, kiedy bardziej niż dobro projektu interesują nas kwestie personalne i niechęć do współpracy.

Jak zapobiec nieporozumieniom?

Zadaniem menadżera w takiej sytuacji jest doprowadzenie do jak najlepszej synergii tych dwóch stref. Te dwie frakcje wiekowe w zespole mogą się doskonale uzupełniać, dodatkowo integrując zespół. Należy też utrzymać wagę konkurencyjną i równe proporcje „świeżej krwi” do doświadczonych pracowników, aby nikt nie mógł czuć się w mniejszości i wymiana doświadczeń dochodziła płynnie. Wtedy wraz z młodymi pracownikami wpuszczamy do firmy innowacyjność i świeżość, która może nabywać doświadczenie wraz z bogatymi w praktykę starszymi kolegami z pracy.

Dodatkowo ważne jest aby nie faworyzować żadnej z grup, zwłaszcza jeżeli menadżerowi któraś z nich jest bliższa metrykalnie. Dbać należy, aby młodsi wiekiem pracownicy otrzymywali, bardzo odpowiedzialne zadania, natomiast starsi szybko asymilowali się z technologiami i sprzętem technologicznym.