Świadectwo energetyczne domu lub mieszkania to ważny dokument, który zawiera informacje dotyczące efektywności energetycznej danej nieruchomości. Jest to niezbędny dokument przy sprzedaży, wynajmie lub budowie domu. W niniejszym artykule omówimy, co dokładnie zawiera świadectwo energetyczne domu/mieszkania i jakie informacje są w nim przedstawione.

  1. Klasyfikacja energetyczna: Jednym z głównych elementów świadectwa energetycznego jest klasyfikacja energetyczna nieruchomości. Oznacza się ją literami od A do G, gdzie klasa A oznacza najbardziej energooszczędne budynki, a klasa G – te o najwyższym zużyciu energii. Klasyfikacja ta wskazuje, jak efektywna energetycznie jest dana nieruchomość w porównaniu do innych budynków.
  2. Zużycie energii: Świadectwo energetyczne zawiera również informacje dotyczące rocznego zużycia energii przez nieruchomość. Podaje się je w kilowatogodzinach na metr kwadratowy (kWh/m²) lub w gigadżulach na metr kwadratowy (GJ/m²). Wartość ta wskazuje, ile energii jest potrzebne do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody w nieruchomości.
  3. Składowe zużycia energii: Świadectwo energetyczne przedstawia również informacje na temat składowych zużycia energii. Może to obejmować zużycie energii na ogrzewanie, chłodzenie, podgrzewanie wody użytkowej, wentylację i oświetlenie. Te informacje pozwalają na identyfikację obszarów, w których można podjąć działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej.
  4. Potencjalne oszczędności energii: W świadectwie energetycznym znajdują się również informacje dotyczące potencjalnych oszczędności energii. Rzeczoznawca energetyczny, który przeprowadza audyt nieruchomości, analizuje jej parametry i określa, jakie działania można podjąć, aby zwiększyć efektywność energetyczną. Informacje te mogą obejmować zalecenia dotyczące poprawy izolacji, modernizacji systemów grzewczych, zamiany źródeł energii na bardziej efektywne itp.
  5. Zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej: Świadectwo energetyczne zawiera również konkretne zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej nieruchomości. Mogą to być rekomendacje dotyczące modernizacji, wymiany okien, ocieplenia budynku, zastosowania energii odnawialnej, optymalizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych itp. Te zalecenia są ważne dla właścicieli nieruchomości, ponieważ pomagają im zrozumieć, jakie działania mogą podjąć w celu osiągnięcia większej efektywności energetycznej.

Podsumowując, świadectwo energetyczne domu/mieszkania zawiera klasyfikację energetyczną, informacje o zużyciu energii, składowe zużycia, potencjalne oszczędności energii oraz zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Jest to dokument, który pozwala właścicielom, nabywcom i najemcom nieruchomości na ocenę efektywności energetycznej budynku oraz podejmowanie świadomych decyzji w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska.