Świadectwo energetyczne nieruchomości to dokument, który informuje o efektywności energetycznej danej nieruchomości. Stanowi on ocenę zużycia energii w budynku i pozwala na określenie, jakie koszty ponosić będzie właściciel nieruchomości związane z jej eksploatacją.

W Polsce świadectwo energetyczne jest obowiązkowe przy sprzedaży, wynajmie lub dzierżawie budynku, mieszkania lub lokalu użytkowego. Celem wprowadzenia takiego wymogu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów związanych z ochroną środowiska i oszczędzaniem energii.

Opracowanie świadectwa energetycznego wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy nieruchomości. Podczas takiej analizy bada się, między innymi, izolację termiczną ścian i dachu, wentylację, rodzaj i efektywność źródeł ciepła oraz rodzaj oświetlenia. Na podstawie zebranych danych opracowywany jest raport zawierający informacje o zużyciu energii, o potencjalnych źródłach oszczędności oraz o kosztach eksploatacji nieruchomości.

Świadectwo energetyczne ma nie tylko wymiar praktyczny, ale także społeczny. Dzięki niemu właściciele nieruchomości mogą lepiej zrozumieć wpływ swojego budynku na środowisko oraz na poziom zużycia energii w kraju. Ponadto, dokument ten zachęca do inwestowania w budynki energooszczędne oraz do korzystania z ekologicznych rozwiązań w dziedzinie budownictwa.

W skrócie, świadectwo energetyczne nieruchomości jest ważnym dokumentem, który umożliwia świadome podejmowanie decyzji w zakresie eksploatacji nieruchomości oraz zwiększa świadomość społeczną w kwestii ochrony środowiska i oszczędzania energii.